Over ons

Directie en medewerkers denken en handelen vanuit hun christelijke overtuiging. De bijbelse principes van naastenliefde en dienstbaarheid zijn onze leidraad in het omgaan met bewoners en hun familieleden.

Elk mensenleven is een gave van God en daarom waardevol. Wij kunnen daarom niet meewerken aan voortijdige beëindiging van een mensenleven. Wel zien wij het als onze inspanningsverplichting om bewoners bij wie genezing menselijkerwijs niet meer mogelijk is, goed en waardig te begeleiden en - daar waar nodig - pijn zoveel mogelijk te verlichten.

Opname staat open voor alle bewoners die zich kunnen vinden in onze christelijke identiteit en zich verbonden weten met de normen en waarden van ons woonzorgcentrum.

De bijbelse principes van naastenliefde en dienstbaarheid zijn onze leidraad..